Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van patiënten worden door mij, Johannes Treuren, verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling worden de volgende persoonsgegevens van u gevraagd:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Gezondheidsgegevens;
  • Verzekeringsgegevens;
  • BSN;

Uw persoonsgegevens worden door mij, Johannes Treuren, opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, en worden 15 jaar bewaard conform de bewaartermijn van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).