Ontstaan van de Buteyko methode

Konstantin Buteyko, een Russisch arts die leefde van 1923 tot 2003, heeft ontdekt dat het niet waar is dat we meer zuurstof in ons systeem krijgen als we diep ademhalen, zoals vaak wordt verondersteld. Integendeel zelfs. Als student medicijnen merkte hij dat zieke patiënten dieper ademen dan gezonde patiënten en dat patiënten bij het naderen van de dood ook dieper gingen ademen. Daarnaast overkwam het hem tijdens zijn studie dat een patiënt flauwviel toen hij deze vroeg om diep in- en uit te ademen. Hoe is dat alles te verklaren? vroeg hij zich af.

Ademhaling verminderen

In zijn tweede maand als zelfstandig werkend arts flitste het idee door zijn hoofd dat bepaalde ziekten het gevolg zouden kunnen zijn van een diepe ademhaling. Omdat bij hemzelf kort daarvoor een zeer hoge bloeddruk was geconstateerd testte hij zijn veronderstelling door zijn eigen ademhaling te verminderen. Zijn vermoedens werden bevestigd. Sommige symptomen, zoals zijn hoofdpijn en versneld hartritme namen af. Toen hij weer dieper ging ademen keerden de symptomen terug. Daarmee werd voor hem duidelijk dat er een samenhang was tussen zijn klachten en zijn ademhaling. Het vormde het begin van zijn speurtocht naar een manier van ademhalen die onze gezondheid versterkt.