Fysiologische verklaring

Hoe kan het dat het verminderen van de ademhaling zorgt voor een betere zuurstofvoorziening van ons lichaam? Dat lijkt een paradox!

Eerst maar eens herhalen wat we nog weten vanuit de schoolbanken. Door ademhaling komt zuurstof in de longen. In de longblaasjes wordt de zuurstof opgenomen in het bloed en hecht zich daar aan de hemoglobine. Via de bloedvaten komt het bloed en de hemoglobine bij alle cellen van de organen en de spieren. Het bloed zorgt daarnaast ook voor toevoer van voedingsstoffen. In de cellen komen zuurstof en voedingsstoffen samen en worden ze verbrand waardoor energie vrijkomt (we noemen dit proces de stofwisseling of het metabole proces). Bij dit stofwisselingsproces komt ook koolzuurgas (CO₂) vrij, dat wordt afgevoerd via de uitademing.

Afvalproduct of van levensbelang?

Tot zover kennis waar we mee vertrouwd zijn. Maar is koolzuurgas enkel een afvalproduct dat uit ons lichaam moet worden verwijderd? Buteyko ontdekte dat het weliswaar een verbrandingsrest van onze stofwisseling is, maar toch een aantal zeer essentiële functies vervult in het menselijk lichaam. Een daarvan is dat het ervoor zorgt dat de zuurstof die aan de hemoglobine is gebonden op celniveau vrijkomt, zodat de zuurstof zijn leven brengende taak kan vervullen. Als er te veel koolzuurgas uit het lichaam verdwijnt door een diepe ademhaling dan lukt het minder goed om de zuurstof die aan de hemoglobine gehecht is los te koppelen (hemoglobine pakt als het ware de zuurstof in voor transport, terwijl koolzuurgas nodig is om het uit te pakken op de plaats van bestemming). Zuurstof wordt daardoor onvoldoende afgegeven aan de cellen van de organen en de spieren. Het gevolg is dat de stofwisseling verstoord raakt door een gebrek aan zuurstof in de cellen.

Koolzuurgas = hoofdregelaar
We kunnen dus stellen dat hoe dieper de ademhaling is, des te minder zuurstof er in de cellen van de hersenen, hart, nieren, lever en andere organen vrijkomt! Of, zoals Buteyko het formuleerde: “Koolzuur is de hoofdregelaar van alle lichaamsfuncties. Zuurstof is slechts een bron van energie, en regelt niets.”