Zo simpel kan het toch niet zijn?

Minder diep ademhalen: meer zuurstof

Johannes Treuren over de Buteyko methode

De Russische arts Buteyko ontdekte in de vorige eeuw dat niet de zuurstofinname, maar het koolzuurgasniveau in ons lichaam bepalend is voor een goede zuurstofvoorziening. Dat inzicht heeft verstrekkende gevolgen voor wat we als een juiste manier van ademen moeten zien: niet diep en krachtig, maar rustig en ontspannen!

Deze op het eerste gezicht verbazingwekkende visie wint in het Westen langzaamaan steeds meer terrein, omdat hij bij veel klachten verlichting dan wel genezing brengt. De effecten op astma zijn het meest bekend. Maar ook bij andere klachten, zoals hoge bloeddruk, angina pectoris, chronische vermoeidheid, slaapproblemen, snurken en apneu, hyperventilatie en stress, zijn de resultaten van de Buteyko methode overtuigend.

Twee succesverhalen
“Als astma- en allergiepatiënt voelde ik de juistheid van de Buteyko methode. Het werkte direct. Binnen een week kon ik ophouden met bronchiën verwijdende medicijnen. En met een gezonde dosis zelfdiscipline genas ik van al mijn kwalen! De Buteyko methode heeft mijn leven totaal veranderd, al mijn klachten zijn weg. Ik word niet meer ziek en bruis van energie.”

“De resultaten van de Buteyko methode zijn in één woord verbluffend. De klachten van angina pectoris (waarvoor ik verschillende keren in het ziekenhuis ben opgenomen) zijn totaal verdwenen, ik ben zelfs in staat om weer hard te lopen. Mijn bloeddrukwaarden zijn nu zonder medicatie normaal (daarvoor was de bovendruk boven 200 en de onderdruk tussen 95/120), de onregelmatige hartslag is verdwenen, evenals het oedeem en nagenoeg al mijn spataderen.”

Huis verkocht
Er zijn in de loop der jaren meerdere, wetenschappelijk verantwoorde onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van deze methode bij astmapatiënten, met name in Australië, Nieuw Zeeland en Engeland. Die onderzoeken geven steeds een zeer positieve uitkomst. Jill McGowan, een Schotse Buteyko specialiste, was zó enthousiast over de methode, dat ze er alles voor over had om de werkzaamheid wetenschappelijk aan te tonen. Toen het haar niet lukte om daarvoor bij gezondheidsinstanties geld los te krijgen, verkocht ze haar huis en fi nancierde van dat geld een groots opgezet onderzoek onder astmapatiënten. Van de 384 patiënten die aan het onderzoek meededen waren de resultaten na twaalf maanden:

  • Astma symptomen 98% verminderd
  • Gebruik luchtwegverwijders 98% verminderd
  • Gebruik ontstekingsremmers 92% verminderd
  • Gebruik prednison 96% verminderd
Johannes Treuren buteykospecialist 06 36251088

Simpel
Ondanks deze opzienbarende resultaten laat de offi ciële erkenning van de Buteyko methode (in Rusland sinds 1980 door de staat erkend) in Nederland nog op zich wachten. Een veel gehoorde reactie is: “Zo simpel kan het toch niet zijn?” Hoe anders zou dat zijn wanneer dezelfde resultaten werden geboekt met een door de farmaceutische industrie geproduceerde pil?

Gezonde leefstijl
De belangstelling neemt vooral toe door mond-tot-mondreclame van enthousiaste beoefenaars. Als Buteyko therapeut zie ik het daarom als mijn taak om meer bekendheid te geven aan deze prachtige methode. Daarnaast geef ik cursussen en individuele begeleiding. In vijf cursusavonden leert u de principes van de Buteyko methode, die de basis vormen voor een gezonde leefstijl, waardoor uw klachten zullen verminderen of zelfs verdwijnen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor cursussen.